Hifu Fettreducering

Permanent Fettreducering med Hifu

Hifu Fettreducering - Det bästa alternativet till kirurgisk fettsugning för kropp

Hifu använder en speciell teknink så kallad Hög intensivt fokuserad ultraljud för att nå ner djupt under huden till fetcellerna och orsakar en direkt förstörelse av fettcellerna omedelbart under behandlingen.

Eftersom hifu fettreduceringen penetrerar genom samtliga hudlager och direkt till fettcellslagret genom fokuserad ultraljud orsakas inget trauma på huden.

Vanliga Frågor

Hur går behandlingen till?

Terapeuten börjar alltid först med en konsultation för att säkerställa att kunden är mottaglig för behandlingen och inte har sjukdomar som hindrar behandlingen. Terapeuten markerar och mäter fettmängden på området som ska behandlas sedan appliceras ett speciellt ultraljudsgelé på huden för att leda in det hög intensiva fokuserade ultraljudet ner till hudens fettcellslager på ett valt djup för att direkt förstöra fettcellerna.

Vad ska man tänka på innan behandlingen?

Innan behandlingen får man inte konsumera alkohol och blodförtunnande mediciner.

Hur fungerar Hifu fettreducering?

Hifu fettreduceringen penetrerar genom samtliga hudlager och direkt till fettcellslagret genom hög intensiv fokuserad ultraljud och orsakar en direkt förstörelse av fettcellerna omedelbart under behandlingen.

Vad händer efter behandlingen?

De förstörda fettcellerna tas om hand av kroppens naturliga lymfsystem, lymfkärlen tar hand om de förstörda fettcellerna och transporterar de ut ur kroppen. Denna process tar ca 2-4 veckor.

Fettet från fettcellen omvandlas till triglycerider och vatten som tas om hand av kroppen blodomloppssystem och förbrukas av kroppen som energi.

Eftersom fetcellerna är förstöra och innehållet förbrukas av kroppen kan inte fettet lagras i det behandlade området igen. Men det är viktigt att tänka på att underhåla resultatet.

Vad ska man tänka på efter behandlingen

Det är mycket viktigt att dricka mycket vatten gärna med citron i och minska på kolhydratintaget eller kaloriintaget i ca 1-2 veckor efter behandlingen så kroppen kan ta upp de frigjorda fettet som energi och förbruka den genom det normala fettförbrukningssystemet ut ur kroppen.

Vem är en bra kandidat för Hifu Fettreducering

Både män och kvinnor kan genomgå behandling med Hifu. De bästa kandidater är personer som är aktiva och i sin målvikt eller nära sin målvikt med överflöds och envisa fettdepåer. Man ska helst ha ett bmi lägre än 30.

 

Vilka resultat kan man förvänta sig efter en Hifu fettreduceringsbehandling

De flesta kan se mätbara resultat omedelbart efter behandling, eftersom Hifu omedelbart förstör fettcellerna minskar antalet fettceller direkt under behandlingen. Fettminskingen pågår i flera veckor till efter behandlingen och ett slutresultat kan komma 3-6 månader efter den totala behandlingen.

Hur lång tid tar en Hifu fettreduceringsbehandling?

En hifu fettreduceringsbehandling kan vara allt från 20 minuter till 60 minuter för ett område beroende på områdets storlek.

Hur många områden kan man behandla?

1-2 områden men bäst är ett område i taget och efter 2 veckor välja nytt område så kroppen får tid att bearbeta de förstörda fettcellerna och förbruka energin från fettcellerna.

Eftersom Hifu kan nå ner till djupare lager under huden förstör den en större mängd fettceller jämfört med andra metoder för fettreducering.

Hur känns behandlingen med Hifu fettreducering?

I stort sett kan man säga att behandlingen är smärtfritt, eftersom hifu når direkt ner till fettcellerna och inte till huden känns behandlingen mycket lite eller inte alls.

När man däremot arbetar med Hifu hudåtsramning kan behandlingen kännas lite mer intensiv en varm stickande känsla förekommer då, men de flesta klarar av den.

Finns det några biverkningar?

Alltid innan behandlingen görs en konsultation för att säkerställa att kunden kan göra behandlingen, vad gäller hifu fettreducering är det mycket minimala biverkningar så som svullnad och rodnad som kan förekomma efter behandlingen detta avtar i stort sett samma dag efter behandlingen.

Kan man gå ner i vikt efter en hifu behandling

Nej Hifu fungerar inte som en viktminskningsmetod men det har hjälpt många att komma igång med sin viktminskning genom att påbörja en hifubehandling som ökta motivationen till viktnedgång eftersom mätbara resultat syns för de flesta direkt efter en behandling.

Hur många behandlingar behöver man för ett område med Hifu?

De flesta behöver 1-2 behandlingar för att uppnå fina resultat, har man lite extra övervikt kan man göra fler behandlingar, men max är 5 behandlingar för ett område med hifu fettreducering.

Hur lång tid ska det gå mellan behandlingar ?

Mellan varje behandling på samma område ska det gå minst 4 veckor. Väljer man ett nytt område och har bara gjort en tidigare kan den göras efter ca 2 veckor.

Hur många områden kan man behandla med Hifu?

Man bör arbeta med 1 till 2 problemområden och avsluta dem innan man börjar med nya områden med hifu fettreducering, detta för att kroppen ska bearbeta det förstörda fettcellerna och förbruka energin.

Man bör inte arbeta med flera områden samtidigt

 

 

Copyright 2017 @ Alla Rättigheter Reserverade

Se video om hifu fettreducering på flera djup av fettcellslager

Hifu Vs Fettsugning

 

Både Hifu och fettsugning tar bort fettceller permanent skillnaden är att med hifu finns inte biverkningar som uppstår vid kirurgiska behandlingar. Trots att vid fettsugning sugs fettet ut ur kroppen i samband med operationen så uppträder det slutgiltiga resultatet efter ca 6 månader med hifu däremot syns resultat för de flesta direkt efter en behandling, men här tar kroppen själv hand om utrensningen av de eliminerade fettcellerna och för dem ut ur kroppen på egen hand via lymfsystemet.

Före och Efter Bilder hos Dermapro i Norrköping

Kan man strama åt huden med Hifu?

Ja med Hifu kan kan även arbeta med hudåtstramning då istället för att nå ner till fetcellerna så arbetar man med hudens vävnader och stramar åt dem detta kan väljas till efter en hifu fettreduceringsbehandling

Vissa personer som inte har mycket fett utan mera lös hud kan välja endast hifu hudåtstramning.

Med hifu hudåtstramning förvinner även lite fetceller som ligger direkt under hudens tredje lager.

 

 

Läs mer on hifu kroppslyft här

Intresserad av att utöka verksamheten med Hifu?

Hifu -Det bästa icke kirurgiska behandlingen för ansiktslyft, kroppslyft och permanent fettreducering.

HIFU system for Ansikte och kroppslyft

Vi är återförsäljare för korust hifu och ger fullständig utbildning vid köp av utrustning från oss.

Vill ni utöka er verksmhet med senaste beprövade hifu metoden med centrelsess teknologi

välkommen att kontakta oss för mer information

 

Centerless Hifu

 

Genom centerless hifu kan man utföra säkrare hifu behndlingar och minskar smärtan avseevärt gämfört ed tidigare hifu metoder.