Kryolipo

Fettfrysning eller kryolipolys som det också kallas,är en effektiv behandling som genom en kontrollerad och noggrann nedkylning av lokala fettdepåer ger ett permanent behandlingsresultat. Eftersom fettcellerna är extra känsliga för kyla går frysteknologin ut på att utsätta fettcellern för en kontrollerad kyla med en temperatur från 0 till -10°C som gör att fettcellerna kristalliseras och förstörs utan att skada omliggande vävnader

Hur går behandlingen till?

Terapeuten börjar alltid först med en konsultation för att säkerställa att kunden är mottaglig

för behandlingen och inte har sjukdomar som hindrar behandlingen.

Terapeuten lokaliserar och ritar behandlingsområdet och fettlagret mäts med en fettkalliper och

en speciell antifrys duk på läggs på huden.

Själva behandlingen börjar genom att vakuumenheten placeras på området som ska behandlas, huden sugs upp genom vakuumsuget och fettet utsätts för en kontrollerad kyla och frysning

Fettmängden mäts innan behandlingen

Vad ska man tänka på innan behandlingen?

Innan behandlingen får man inte konsumera alkohol och blodförtunnande mediciner.

Om man är känslig för kyla bör man undvika behandling med kryolipolys.

 

Hur många områden kan man behandla vid ett och samma tillfälle?

Man får endast behandla två områden på kroppen under ett och samma behandlingstillfälle. Varje behandling på samma område upprepas tidigast efter 2 månaders. Väljer man ytterliga två olika områden kan dessa göras ca två veckor efter att de första två områdena har behandlats.

Om fler behandlingar behövs ska behandlingen upprepas efter ca 2 månader.

Detta är mycket viktigt att följa pga. att kroppen behöver ta sin tid för at föra ut de förstörda fettcellerna ut från kroppen genom lymfsystemet.

 

 

Hur många behandlingar behövs för att uppnå resultat?

Beroende på områdets storlek och fettmängden rekommenderas 1-4 behandlingar på samma områden, dock inte mer än 4 behandlingar. Efter varje behandling minskar fettlagret med ca

20-30 %, fler än 4 behandlingar rekommenderas inte.

 

Vad händer efter behandlingen?

Efter varje behandling försvinner ca 20-30% av fettlagret på området som har behandlats med frysning. Fettcellerna som har förstörts, förs ut ur kroppen genom det naturliga lymfsystemet. Detta gör att fettdepåerna i det behandlade området minskar.. Man kan säga att det börjar ske en gradvis minskning av behandlingsområdet som pågår mellan ca 6-12 veckor.

 

 

Permanent Resultat!

Fettcellerna som har förstörts av behandlingen kommer inte tillbaka.

Detta innebär att området som behandlats har minskat sin förmåga att binda upp nytt fett i framtiden. Förutsatt att man behåller samma vikt och levnadsvanor i form av mat och dryck. Ökat kolhydratintag ökar drastiskt risken till negativ förändring för det långsiktiga behandlingsresultatet om inte energin förbrukas.

En viktökning kommer då att leda till att nya lokala fettansamlingar uppstår först i områden som aldrig tidigare behandlats med kryolipolys.

 

Hur länge pågår behandlingen

Behandlingen pågår mellan 30-60 minuter för ett område om två områden ta det ca 2 timmar.

Under behandlingen kan kunden använda sin surfplatta, Iphone eller lyssna på musik.

 

 

Kryolipolys vs Fettsugning

Både kryolipolys och fettsugning tar bort fettceller permanent skillnaden är att med kryolipolys finns inte biverkningar som uppstår vid kirurgiska behandlingar.

Trots att vid fettsugning sugs fettet ut ur kroppen i samband med operationen så uppträder det slutgiltiga resultatet efter ca 6 månader vilket även gäller för kryolipolys, men här tar kroppen själv hand om utrensningen av de eliminerade fettcellerna och för ut dem ur kroppen på egen hand via lymfsystemet.

Eftersom fettcellerna är extra känsliga för kyla går frysteknologin ut på att utsätta fettcellerna för en kontrollerad kyla med en temperatur från 0 till -10°C som gör att fettcellerna kristalliseras och dör utan att skada omliggande vävnader.

Efter varje behandling försvinner ca 20-30% av fettlagret på området som har behandlats med frysning. Fettcellerna som har dött, förs ut ur kroppen genom det naturliga lymfsystemet. Detta gör att fettdepåerna i det behandlade området minskar.

Efter behandlingen börjar kroppen direkt att börja arbeta med att föra ut fettcellerna ut från kroppen vilket sker genom lymfsystemet. Man kan säga att det börjar ske en gradvis minskning av behandlingsområdet som pågår mellan ca 6-12 veckor.

 

 

Bättre Resultat minskad svullnad

Det speciella vakuum munstycke är utvecklad till 4:e generations fettfrysningsmetod.

Den arbetar med två led ljus Rött ljus som används för att öka blodcirkulationen och syre aktiviteten för att öka på utrensningsprocessen av fettcellerna som har förstörts.

Grönt ljus används för att minska svullnad i det behandlade området.

Dessa kombinationer med vakuum ger ett bättre och effektivare resultat än tidigare fettfrysningsbehandlingar.