GDPR

Viktig Information till Dig som är kund hos oss gällande nya GDPR Lagen

Från den 25 maj 2018 kommer hela Europa ha en ny gemensam lag om behandling av personuppgifter: Dataskyddsförordningen. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.


 


De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.


 


När behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du även rätt att närsomhelst ta tillbaka samtycket. Ditt återkallande kommer inte att påverka legaliteten gällande behandling av uppgifterna innan du återkallade ditt samtycke.


 


Dessutom har du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för användning till direkt marknadsföring, inklusive målinriktad marknadsföring, och du har rätt att ta del av de personuppgifter som du själv har lämnat, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.


 


Hur vi hanterar dina personuppgiter?


Du som är kund hos oss skall känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.


 


Vad är en personuppgift?


En personuppgift är sådan data som på något sätt identifiera dig som person. Dvs namn, adress, telefon, mail, och personnummer.via


 


Vem är personuppgiftsansvarig?


På Aesthetic Dermapro Scandinavia AB är Angela Yachouh personuppgiftsansvarig och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som du lämnar till oss. För frågor om personuppgifter, maila: info@dermapro.se


 


Hur lagrar vi dina personuppgifter?


Vårt bokningssystem BokaMera hanterar förhållandevis stora mängder persondata. Då vi har många återkommande kunder har vi valt att behålla uppgifterna i vårt bokningssystem för att kunna genomföra bokningar hos oss. Önskar du få dem raderade så kontaktar du oss på info@dermapro.se så åtgärdar vi det omgående.


Om vi i framtiden kommer att använda oss av annat kundregistersystem för att lagra dina uppgifter kommer vi att informera dig som kund om detta och du kan då välja om du vill att vi gör det.


Vi lagrar även dina personuppgiter via våra betalningssytem så som swisch, bankbetalningar kortbetalningar med vårt


izettlesystem, vi kommer inte åt eller lagrar dina bankkortsuppgifter de är skyddade uppgifter även hos vår bank och izettle system. Vi kommer också i framtiden att använda oss av betalningssytem via klarna eller annat faktureringssytem som vi kommer att uppdatera information om här. Vi kommer då att behöva lagra dina peronuppgifter för att hantera betalningen.


 


Hur använder vi dina uppgifter och varför behöver vi dem?


Vi använder och behöver dina peronuppgifter till att kunna genomföra bokningar hos oss och skickar då ut e-post och eller sms bekräftelse och påminnelser på genomförd bokning hos oss samt om vi behöver komma i kontakt med dig angående bokad tid eller ändring av bokad tid hos oss.


 


Dina Bilder  hos oss är säkrade från olovlig tillträdelse


Vi tar bilder på dig endast om du ger ditt medgivande till oss med vår egen kamera och använder dem till att kunna jämföra och följa upp resultatet av behandlingen som är genomförd hos oss, bilder som publiceras görs endast efter att kunden gett sitt godkännande till detta. Och dina bilder är alltid säkrade från olovlig tillträdelse.


 


konfidentiell Konsultation


När du kommer till oss behöver vi fylla i konsultation för attsäkerställa att vi kan genomföra behandlingen så inga sjukdomar eller mediciner hindrar behandlingen. Vi behandlar samtlig information konfidentiellt hos oss.


 


Vi lagrar aldrig känslig information om dig som kund hos i vårt datasystem


Med känslig information som berör  Känsliga uppgifter är t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa, sjukdomar eller sexuella preferenser.  Du som kund har alltid rätt att få ut en kopia på alla uppgifter som finns lagrade om dig i vårt kundregister.


 


E-post och sms utskick med nyheter och erbjudanden!


Vi kommer från och med 25/5 2018 inhämta nya samtycken från våra kunder för sms eller nyhetsbrevsutskick via Bestsms och Bokamera nyhetsbrevsutskick. Tidigare registerade kunder för sms utskick via Bestsms kommer att raderas senast den 24/5 2018.


Har du frågor eller funderingar så kan du alltid kontakta oss på info@dermapro.se


 


För mer information gällande nya GDPR lagen hänvisar vi er till Datainspektionen på  www.datainspektionen.se

PROFIL


Aesthetic Dermapro Scandinavia AB

startades med målet att erbjuda högteknologiska behandlingar med modern hudvårdsteknologi.

Vi erbjuder kvalitetsrika system och kurser som ger färdighet till att arbeta inom modern hudvård.

KONTAKTA FÖRETAGET

Albrektsvägen 97, 603 55 Norrköping

(0046) 0704- 22 86 27

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER


Mer om oss och vårt arbete finner ni på sociala våra medier,

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera