UCOS HIFU


UCOS-HIFU


har fördelen att ta bort rynkor och lyfta huden utan att utföra kirurgiska ingrepp direkt på huden. HIFU är en indirekt behandling med liten skada och inga biverkningar i övre hudområdet. Med relativt liten behandlingstid på 10 till 30 minuter kan det förbättra hudens elasticitet och ta bort fina rynkor. Användarna kan också gå tillbaka till sitt dagliga liv direkt efter behandlingen utan några biverkningar.


UCOS-HIFU-systemet kan användas för lokala områden för att förhindra skador på hudvävnader.


Systemet används för att ta bort rynkor, hängande ögonlock, rynkor runt hakan, runt ögonen och runt munnen, och för att återställa hudens elasticitet och regenereringsförmåga. När huden lyfts genom regenerering av elastin och kollagen från hudens inre lager SMAS (fibermembranskikt, Superfacial Muscular Aponeurotic System) vävnader blir upprepad behandling med befintliga hudvårdsanordningar onödig. De vävnader som nyligen bildats i hudens inre skikt genom behandlingen håller också länge.